ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
a) www.bilgesepeti.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 1218 sk no:7/2 Orta mh. Antalya/Serik adresinde mukim bilgesepeti.com firması (Bundan böyle "BS" olarak anılacaktır).
b) www.bilgesepeti.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Üye’nın sahip olduğu internet sitesi www.bilgesepeti.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.bilgesepeti.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, "BS" ’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, "BS" tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından "BS"ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü sorun ve zarar üyeyi bağlamaktadır.

3.3. Üye, www.bilgesepeti.com internet sitesini hiçbir şekilde ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.4. www.bilgesepeti.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin "BS" la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. "BS" nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. "BS" , üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bilgesepeti.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden "BS" dan tazminat ve sorumluluk talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak tüm sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle şahsen sorumlu olup, "BS" yı bu ihlallerin sonuçlarından ari tutacaktır.

3.8. "BS" nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, "BS" nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.9. www.bilgesepeti.com internet sitesi yazılım ve tasarımı "BS" mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.10. "BS" tarafından www.bilgesepeti.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.11. www.bilgesepeti.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.bilgesepeti.com web sitesi‘ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.12. "BS" , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.bilgesepeti.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.13. "BS" , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her şart , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından geçerli bir şart olacaktır.

3.14. Taraflar, "BS" ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.15. "BS" , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya "BS" tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. "BS" üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir şartını ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1- SATICI
Bilge Sepeti Bilişim Hizmetleri
Merkez Ofisi :
Orta mh. 1218 sk. No:7/2 Serik-Antalya
Tel : 0850 840 70 65
Email : info@bilgesepeti.com

1.2- ALICI
ÜRÜN SATIN ALAN MÜŞTERİ (DEĞİŞKEN)

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu, aşağıda nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak, tarafların hak ve yükümlülüklerinin açıklamasıdır.

MADDE 3 - ÜRÜN BİLGİLERİ:
İşbu Mesafeli Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Ürünün özelliğine göre, 2 çeşit teslimat söz konusudur.
3a- Dijital olarak indirilen ürünlerde, ödeme yapıldıktan hemen sonra, ürünü indirebileceğiniz sayfaya otomatik olarak yönlendirilirsiniz veya email yolu ile tarafınıza teslim edilebilir. Otomatik olarak yönlendirildiğiniz sayfada, ürün indirme linkini tıkladığınızda ürünü bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Ürünü indirdiğinizde teslimat tamamlanmış sayılacaktır. Üyelik gerektiren ürünlerde ise, ödemenizi gerçekleştirdikten sonra en geç 8 saat içinde üyelik bilgileriniz, sisteme bırakmış olduğunuz mail adresinize gönderilecektir. Bu bilgilerle eğitim setini aldığınız gibi üye girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. (Bu teslimat şekli sadece eğitim kategorisindeki ürünleri içerir.)
3b- Fiziksel olarak gönderilen kargolanabilir ürünler, ürün sipariş tarihinden sonraki en geç 7 gün içerisinde tarafınıza ulaştırılır.

Ürün Adı: DEĞİŞKEN
Ürün Miktarı (adet): 1
Satış Fiyatı (KDV dâhil): DEĞİŞKEN TL

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, Madde 3´de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2. SATICI, işbu sözleşme konusu ürünün sağlam, noksansız, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslimatının yapılmasından sorumludur.

4.3. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, ALICI ve SATICI tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI :
5.1 Alıcı, işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içerisinde, işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı´nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı´ya bildirimde bulunması şarttır.

5.2 Taraflar Mesafeli Satışa Dair koşullar gereğince aşağıdaki hallerde cayma hakkının kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler;

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri;

b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Tüketicinin/Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tüketici/Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye/Alıcı´ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

5.3 Alıcı cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

İADE KOŞULLARI

bilgesepeti ürün yada hizmetlerinden satın alan tüm müşterilerinin memnuniyetini sağlama ve iade kurallarımız konusunda bilgiler içermektedir.
İade Politikalarımızın müşterilerimizin memnuniyeti ve korunmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Tüm ürünlerimiz için iade politikamız aşağıdaki gibi izah edilmiştir:
bilgesepeti; herhangi bir ürünün satın alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde iadesine veya değiştirilmesine izin verecektir. Tekrarlanan faturalı ürünler için, 7 günlük standart iade süresinde, talep edilmesi halinde birden fazla ödeme iadesi yapılabilir.

İadelerin ve İptallerin Tanımlanması
Bir müşteri bize iletişim kanallarından herhangi biriyle (telefon veya eposta yoluyla) ulaştığında ilk yanıtımız, müşteriye satın aldıkları ürünle ilgili teknik destek almasına yönünde olur veya müşteri hizmetlerine ulaşmasında yardımcı olmaktır. Fakat bazı durumlarda, ürün tamamen bizim kontrolümüz dışındaki sebeplerden dolayı müşteriyi memnun etmediğinde ise iade veya iptal süreci başlatılır. İptal işlemi başlatılmasını takiben en geç 7 iş gününde ürün iadesi gerçekleştirilir.
Müşterinin para iadesi talep etmesi ile birlikte, talep edilen işlemin parası müşteriye geri ödenir. İade tekrarlayan faturalı bir ürüne ilişkin ise, iade politikası, son yapılan ödemenin iadesine izin vermektedir. Çoklu ödeme iadeleri, bu iadeler bilgesepeti ‘ın İade Şartları yer aldığı sürece gerçekleştirilmektedir. Tekrarlayan faturalı ürünün iadesi, iptal ile sonuçlanacaktır.
Müşterilerin tekrarlayan faturalı ürünlerine ilişkin iptal talep etmesi halinde, hesaplarına bir sonraki döneme ait fatura eklenmeyecektir. İptal, bir para iadesi oluşturmayacak, yalnızca bir sonraki döneme ait faturalamayı sonlandıracaktır.

bilgesepeti ‘ın Para İadesi Şartları’nın Detayları Şunlardır:
7 günden sonra iade talep eden müşterilerimiz, teknik destek veya müşteri hizmetine yönlendirilecektir. Müşteri, bilgesepeti müşterisinin yaptığı satın alma işleminden sonra 60 güne kadar müşteriler adına herhangi bir satışın para iadesini talep edebilir.
Para iadeleri, satın alma işleminin yapıldığı kartın asıl hesabına yapılacaktır. Asıl hesabın kapatılmış olması halinde, satın alma işlemi para iadesi için uygun değildir.
Bir satışta para iadesi yapıldığında, müşteri parasının tamamını (%100 ‘ünü) iade almaktadır.

Satışta Geri Ödeme Yapılabilmesi İçin Sebepler
bilgesepeti, müşteri odaklı çalıştığından kaliteye ve müşteri memnuniyetine büyük önem vermektedir. Müşteri memnuniyetini sağlamak için, bilgesepeti aşağıda belirtilen sebepler ile sınırlı olmamak kaydıyla bir satışın para iadesini yapma hakkını saklı tutmaktadır:
Müşterinin satın alma işleminin gerçeklemesinden itibaren 7 gün içerisinde iade talebi için geçerli bir sebebinin bulunması; veya bilgesepeti ın uygun gördüğü diğer sebepler.
Müşteri, tekrarlayan faturalı üyelik ürününü dilediği zaman iptal edebilir. İptal, müşterinin hesabına bir sonraki döneme ait fatura eklenmeyeceği anlamına gelmektedir. Tekrarlayan faturalı üyelik ürününün iptali, para iadesi oluşturmaz.

bilgesepeti Geri Ödeme Şartlarının Kötüye Kullanılması
Peş peşe veya sürekli para iadesi talep eden müşterilerin yeni satın alımlar yapması engellenebilir.

bilgesepeti Müşterilerine Not:
Bu İade ve İptal Politikası, bilgesepeti Müşteri Sözleşmesinin bir parçasıdır ve bu Sözleşmeye dahil edilmiştir.
bilgesepeti’a kayıt olma ve bilgesepeti Hizmetlerini kullanmanın bir koşulu olarak, bu İade ve İptal Şartlarını okuyup anladığınızı açıkça onaylamakta ve bu şartlarda yer alan koşullara bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz.

Bu İade ve İptal Politikası’nı veya bir bölümünü kabul etmemeniz halinde, tek çözümünüzün bilgesepeti Hizmetlerini kullanımınızı derhal durdurmak ve hesabınızı sonlandırmak olduğunu kabul etmektesiniz.
Lütfen bu sonlandırma öncesinde yapılan herhangi bir işlemin İade ve İptal şartlarına uygun olarak yürütüleceğini ve kontrol edileceğini dikkate alınız.

GİZLİLİK ŞARTLARI

bilgesepeti.com bundan böyle sözleşme içinde BS olarak anılacaktır.

bilgesepeti.com Alan adı ve Ana alan adına bağlı alt domainler bundan sonra sözleşme içinde “Platform” olarak anılacaktır.

BS, kullanıcılar tarafından portal aracılığıyla elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri toplar ve bu bilgilerin tek sahibidir. Aşağıda belirtilen amaçlar-kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü şahıslarla paylaşım yapılmaz.

BS, sistemin online olarak sağlıklı yürümesini sağlamak, sahtekarlık korumasını aktif halde tutmak için kullanıcıların IP adreslerini tespit eder, ve oluşan satış olayları ile birlikte kayıt altına alır. IP adresleri kullanıcıları genel olarak tanımlama, demografik yapıyı görebilme ve sistem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilir.

BS, kullanıcılara ait demografik bilgiler sitenin reklamcılarıyla paylaşılabilir, fakat bu paylaşım kullanıcıların kişisel bilgilerinin paylaşılmasını içermez.

BS, kullanıcılarına herhangi bir hizmeti (ödeme altyapısı vb) üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında hiçbir amaçla kullanamaz.

BS ’ye üye olmak için kullanıcı önce bir kayıt formu doldurmaktadır. Kayıt sırasında kullanıcıdan şirketine ait iletişim bilgilerini (telefon, e-mail, adres, banka hesap bilgisi gibi) vermesi istenmektedir. Bu bilgiler, üyeleri yeni ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmede, üye profili belirlemede ve iletişimde kullanılabilir.

BS ‘ye kaydolan kullanıcının hesabına sadece ona ait kullanıcı adı ve şifresiyle erişilebilmek mümkün olacaktır. Kullanıcının kullanıcı adı adı ve şifresini saklaması ve üçüncü şahıslarla asla paylaşmaması gerekmektedir.

Kullanıcılarımızın kayıt bilgilerini tekrar tekrar girmelerini önlemek ve siteyi daha rahat kullanılabilir hale getirmek için sitemizde cookieler(çerezler) kullanılmaktadır. Cookieler basit metin belgeleridir. Cookieler kullanıcıların kimliğinin tespit edilmesine yol açmaz.

Cookie;, “Portal”ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “Portal”ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.
Cookie; kullanıcının hangi siteyi ziyaret ederek BS platformuna ulaştıklarını takip etmek amacıyla da kullanabilir.
Cookie; Ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak amacıyla tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarını değiştirebilirler.

BS ’den başka sitelere linkler vardır BS, bu siteden link verilen diğer sitelerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir.

BS sepet uygulaması sipariş esasına dayanır. Sipariş formlarımızda kullanıcıdan bilgiler isteriz. Bu bölümlerde kullanıcı iletişim bilgilerini (isim, adres, email, tc kimlik no. gibi) ve finansal bilgilerini (kredi kartı no, kart son kullanma tarihi gibi) vermelidir. Bu bilgiler, müşterinin siparişine ait ödemeyi almak ve siparişi teslim etmek (e-posta yada ödeme sonrası ürünü direkt indireceği sayfaya yönlendirerek) ve fatura kesmek için kullanılmaktadır. Eğer ödeme veya teslimatta sorun yaşanırsa bu bilgiler kullanıcı ile temasa geçmek için kullanılır.

BS kullanıcıya ait bilgilerin güvenliği için her türlü önlemi alınmıştır. Kullanıcı web sitesi aracılığıyla kredi kartı bilgisi verirken bu bilgi SSL teknolojisi ile şifrelenmektedir. Sipariş formu gibi güvenli bir sayfadayken browser kilitlenir.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. BS, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini BS ‘ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda BS, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

a) BS ‘ın kullanıcılarla akdettiği “BS Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
b) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

BS, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermektedir.

BS, tarafından “Portal” dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, BS ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

BS, işbu “Gizlilik Politikası” şartlarını dilediği zaman “Portal” da yayınlamak suretiyle değiştirebilme hakkını saklı tutar. BS ‘ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri “Portal” da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.